Johan Eddebo

Forskare vid Centrum för mångvetenskaplig forskning om religion och samhälle (CRS)

E-post:
johan.eddebo[AT-tecken]crs.uu.se
Besöksadress:
Engelska parken
Thunbergsvägen 3C
751 20 Uppsala
Postadress:
Teologiska institutionen
Box 511
751 20 Uppsala

Kort presentation

Jag är docent i religionsfilosofi. Mina forskningsintressen är metafysik, medvetande- och vetenskapsfilosofi, kunskapsteori samt förhållandet mellan livsåskådningar, teknologi och politik. Med analytisk filosofi som utgångspunkt har jag ett brett förhållningssätt till filosofin och tillämpar även perspektiv och metoder från fenomenologin, medeltidens filosofi och den aristoteliska traditionen.

Jag medverkar för närvarande i WASP-HS-projektet Artificial Intelligence, Democracy and Human Dignity.

Nyckelord: phenomenology philosophy of science metaphysics philosophy of mind aristotelianism

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Johan Eddebo
Senast uppdaterad: 2021-03-09