Karin Backvall

Forskare i kulturgeografi vid Institutet för bostads- och urbanforskning (IBF)

E-post:
karin.backvall[AT-tecken]ibf.uu.se
Telefon:
018-471 6537
Mobiltelefon:
073-5998209
Besöksadress:
Trädgårdsgatan 18
Postadress:
Box 514
751 20 UPPSALA

Kort presentation

Postdoktor i kulturgeografi som disputerade 2019 med en avhandling om rumslig stigmatisering. Mitt intresse är både politisk och medial diskurs, och jag analyserar framställningar om svenska stigmatiserade platser, främst förorter, med utgångspunkt i kritisk teori om urbana miljöer, klass och rasism. Mitt nuvarande postdoktorprojekt handlar om hur insatser i stigmatiserade bostadsområden i mellanstora städer kan utformas för att undvika stigma, och baseras på lokalmedia, policy och intervjuer.

Nyckelord: integration stigmatisering boendesegregation ojämlikhet förort

Min avhandling "Constructing the suburb: Swedish discourses of spatial stigmatisation" publicerades 2019, och behandlade rumslig stigmatisering av svenska bostadsområden i tryckta dagstidningar och i parlamentariska motioner.

Sedan disputationen har jag arbetat i två projekt, där det första handlade om risken för diskriminering på den svenska hyresmarknaden, och det andra om så kallad renovräkning och om de olika villkor och upplevelser av renovering som gäller i hyres- respektive bostadsrätt.

I februari 2020 tillträdde jag en ny tvåårig tjänst som postdoktor vid Institutet för bostads- och urbanforskning. Tjänsten ges i samarbete med Uppsala kommun och inom detta projekt bedriver jag forskning om eventuella skllnader i intensitet, karaktär och mönster för stigmatisering av platser i tre olika mellanstora städer, med ett särskilt Uppsalaperspektiv. Syftet är både att förstå hur stigmatisering fungerar på olika platser och på olika arenor, men också att skapa kunskap om hur stigmatisering kan förebyggas och motverkas med hjälp av kommunala insatser. Materialet består både av lokal media, intervjuer och planeringsdokument och policy.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Karin Backvall
Senast uppdaterad: 2021-03-09