Eva Thörnqvist

Universitetsadjunkt klinisk vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Vårdvetenskap

E-post:
eva.thornqvist[AT-tecken]pubcare.uu.se
Telefon:
018-471 6603
Mobiltelefon:
070-1679545
Besöksadress:
BMC, Husargatan 3
Postadress:
Box 564
751 22 UPPSALA

Universitetsadjunkt vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Grundutbildningen

E-post:
eva.thornqvist[AT-tecken]pubcare.uu.se
Telefon:
018-471 6603
Mobiltelefon:
070-1679545
Besöksadress:
BMC, Husargatan 3
Postadress:
Box 564
751 22 Uppsala

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Eva Thörnqvist
Senast uppdaterad: 2021-03-09