Ulla Hellström Muhli

Forskare Docent, associate professor vid Sociologiska institutionen, Affilierade

Besöksadress:
Engelska parken
Thunbergsvägen 3H
Postadress:
Box 624
751 26 UPPSALA

Kort presentation

Research Affiliate at Uppsala University, Department of Sociology.

Ph.D. Associate Professor of Sociology. Senior Lecturer in Social Work, specially Social Gerontology. Member of the Research Group on Welfare.

Ulla Hellström Muhli är docent i sociologi och univ.lektor i Socialt arbete ssk. Socialgerontologi vid Uppsala universitet.

Akademiska meriter: Docent, associate professor

Examina m.m.

  • Forskningsledare för projektet: Kommunikativa tillämpningar i konsultationer mellan äldre personer och vårdprofessionella En fråga om professionell och institutionell kultur. [Institutional consultations – Effects of professional culture on elderly clients` understandings of their care options], (2016 - -) http://soc.uu.se/forskning/forskargrupper/valfard/projekt/communication-in-consultations/
  • Ledare för forskarnätverket Talk, Text and Tools (3T) - Scandinavian Interdisciplinary Health Communication. http://www.soc.uu.se/forskning/netverk/3t/
  • Docent, 2012
  • Post doc, 2007 Cardiff University, Health Communication Research Centre UK.
  • Filosofie doktorsexamen, 2003
  • Filosofie kandidatexamen, 1996
  • Högskoleexamen i gerontologi, 1995
  • Vårdlärarexamen, 1980
  • Föreståndare/äldreomsorg/socialt arbete, 1976

Priser och utmärkelser: Advanced Health Sciences of Tomorrow, 2004 in Göteborg, Sweden. Pris för poster Bridging perspectives- A study of need assessment dialogues in elderly orient social work.The Vårdal Institute, the Swedish Institute For Health Sciences.

Aktuellt forskningsprojekt: Kommunikativa tillämpningar i samtalsmöten mellan äldre och institutionella representanter. Medverkande i projektet är också Barry Saferstein, professor i kommunikationsvetenskap, vid California State University San Marcos, US, PhD, i kognitiv Sociologi och Eleni Siouta, MDR., Universitetsadjunkt vid Institutionen för Neurobiologi, Vårdvetenskap och Samhälle, Karolinska Institutet.

Senaste referee granskad vetenskaplig publicering:

2019 Hellström Muhli, U. Trost, J. & Siouta, E. Patient involvement in consultation for atrial fibrillation – the cardiologists’ perspective. Journal of Health Care Quality Assurance Vol. 32 Issue: 4, pp.765-776.

2019 Hellström Muhli, U. Saferstein, B. & Siouta, E. Patient participation, authority and understanding – A case study of communication patterns in a geriatric consultation. Journal of Applied Linguistics and Professional Practice. jalpp (print) issn 20, 40–3658, jalpp (online) issn 2040–3666. jalpp vol 12.3 2015 @2019 336–353 ©2019, equinox publishing https://doi.org/10.1558/jalpp.34131

2018 Richard Johansson & Ulla Hellström Muhli. (2018). Developing Care Professionals: Changing Disability Services in Sweden. Professions & Professionalism. ISSN: 1893 – 1049 Volume 8, No 2 (2018), e2017 http://doi.org/10.7577/pp.2017 (This study was also presented at the 3rd ISA Forum of Sociology, July (2016) in Vienna, Austria, as distributed paper presentation).

Hellström Muhli, U. & Svensson, A-M. (2017).Wellbeing in old age: A question of both continuity and change. (Chapter in Mukadder Mollaoğlu (ED.) Well-being and Quality of Life - Medical Perspective, ISBN 978-953-51-5521-8. InTech Open Access Publisher.

Notification:

This publication has proved to be very popular and has been downloaded 508 times to date. CHAPTER TITLE: Well-being in Old Age: A Question of Both Continuity and Change BOOK TITLE: Well-being and Quality of Life - Medical Perspective. #IntechOpenAccess

IntechOpen The Shard, 32 London Bridge Street, London SE1 9SG, United Kingdom ++385 51 770 447 www.intechopen.com

This is quite an achievement, and demonstrates; - Visibility - more than 500 researchers worldwide read, downloaded and interacted with the content. - Impact - the research clearly has influence within the scientific Community. - Connectivity - researchers around the world have been able to connect with the research to further develop their own Projects.

Eleni Siouta, Ulla Hellström Muhli, Bjöörn Fossum & Klas Karlgren. (2017). Cardiologists’ experiences and perceptions of patient involvement and communication related to shared decision-making regarding atrial fibrillation treatment. (Accepted). Communication & Medicine, an Interdisciplinary Journal of Healthcare, Ethics and Society). Volume 14(1) (2017), 39–50. Copyright © 2017 Equinox Publishing Ltd Sheffieldhttp://equinoxpub.com https://doi.org/10.1558/cam.30587

Lundin, A., Hellström Muhli, U. & Berg, L- E.- (2016). Witnessing presence: Swedish care professionals’ experiences of supporting resident’s well-being processes within the frame of residential care homes. Journal of Aging Studies.

Blomgren Mannerheim, A, Hellström Muhli, U. & Siouta, E. (2016). Parents’ experiences of caring responsibility for their adult child with schizophrenia. Journal of Schizophrenia Research and Treatment.

Siouta, E., Hellström Muhli, U., Hedberg, B., Broström, A., Fossum, B., Karlgren, K. (2015). Patients’ Experiences of Involvement and Communication in Decision Making about Atrial Fibrillation Treatment in Consultations with Nurses and Physicians, Scandinavian Journal of Caring Sciences. doi: 10.11111/scs.12276

Tidigare bokpublikationer:

Hellström Muhli, U. (2014). Forskningsetik. (Kapitel i bok) I J. Trost. Att skriva uppsats med akribi. Lund: Studentlitteratur.

Hellström Muhli. U. & Delbene, R. (2013). (kapitel i Antologi). The ethical dimension of presence in elderly care talk-encounters, in the Antology: Presence in healthcare communication - implication for professional education in Health Care (red) José Carlos Gonçalves. Rio de Janeiro, Brasil: Editora da Universidade Federal Fluminense (UFF). ISBN 9788522808496.

Hellström Muhli, U. (2012). (kapitel i Antologi). Delaktighet i äldreomsorgens språkliga möten ([Participation in language encounters in elderly care settings]. i P. Bülow, I. Sandén & D. Thunqvist-Persson (eds.) (2012). Delaktighet i samtal, - Kommunikationens villkor och förutsättningar för delaktighet i vård, omsorg och socialt arbete. [Participation in talk – Condition and prerequisites in health and caring communication and in social work]. Malmö: Gleerups förlag. ISBN 978-91-40-67730-3.

Hellström Muhli, U. (2003). Att överbrygga perspektiv –En studie av behovsbedömningssamtal inom äldreinriktat socialt arbete. (Akad. avh.) Göteborg: Acta Universitatis Gothoburgensis, nr 205 (Monografi).

Hellström Muhli, U. (1998). Kompetens inom socialomsorgsledarskap. [Management competence in caring] (bokkapitel i antologi), i E. Pilhammar Andersson (red.) Komptens ur ett vårdpedagogiskt perspektiv. (Competence from the perspective of Health Care pedagogics). (Report nr. 1998:1) Göteborg: the University of Gothenburg.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Ulla Hellström Muhli
Senast uppdaterad: 2021-03-09