Michal Grahn

Forskare vid Statsvetenskapliga institutionen, Forskare och lärare

E-post:
michal.grahn[AT-tecken]statsvet.uu.se
Telefon:
018-471 5725
Besöksadress:
Rum GT Gamla Torget 6,6319 Östra Ågatan 19
753 22 Uppsala
Postadress:
Box 514
751 20 UPPSALA

Kort presentation

Jag är forskare vid statsvetenskapliga institutionen. Mina ämnesområde är genus & politik, politisk rekrytering, politiskt deltagande bland minoritetsgrupper och metod. Jag undervisar och handleder inom metod och jämförande politik. Jag är också ceremonimästare för Skytteanska priset samt vetenskaplig koordinator inom det Nationella forskningsprogrammet om segregation.

Mobil: 0700664926

Nyckelord: political representation swedish politics political behaviour sexuality politics gender and politics party politics legislative studies

Detta stycke finns inte på svenska, därför visas den engelska versionen.

I am currently (2023) involved in three research projects.

Strategic inclusion? The promises and pitfalls of diversity initiatives in Swedish party politics

(2020-2023, FORTE).

In this project, we study the impact of candidate quotas used by Swedish political parties to diversify their candidate- and office holder pools. We do that through an intersectional lens and with the help of both register data and survey experiments. Read more.

More rights, more participation? The rights of gays, lesbians and bisexuals and their political engagement in Sweden

(PI, 2023-2026, Swedish Research Council).

Within this scope of this project, we conduct both temporal and intersectional analyses of political participation patterns among LGBTQ+ persons in Sweden with the help of the Swedish register data. Read more.

Still segregated? Temporal and intersectional analysis of the residential, occupational and political segregation of sexual minorities in Sweden

(PI, 2023-2027, Swedish Research Council).

In this project, we study long-term developments in spatial, economic and political segregation among LGBTQ+ persons in Sweden with the help of the Swedish register data. Read more.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Michal Grahn
Senast uppdaterad: 2021-03-09