Gunnar Brandén

Forskningsassistent vid Institutionen för medicinska vetenskaper, Psykiatri

E-post:
gunnar.branden[AT-tecken]neuro.uu.se
Besöksadress:
Akademiska sjukhuset, ingång 10
Postadress:
Akademiska sjukhuset
751 85 UPPSALA

Kort presentation

Jag är doktorand vid Nationalekonomiska institutionen och affilierad med Uppsala Center for Labor Studies (UCLS). Mina forskningsområden spänner över utbildningsekonomi, arbetsmarknadsekonomi och applicerad mikroekonometri. Min forskning har en tydlig empirisk inriktning och berör frågor om ojämlikhet, intergenerationell rörlighet och policyutvärdering.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Gunnar Brandén
Senast uppdaterad: 2021-03-09