Johanna Chamberlain

Universitetslektor vid Företagsekonomiska institutionen

E-post:
johanna.chamberlain[AT-tecken]fek.uu.se
Telefon:
018-471 1356
Besöksadress:
Ekonomikum
Kyrkogårdsgatan 10, ingång C
751 20 UPPSALA
Postadress:
Box 513
751 20 UPPSALA

Kort presentation

Jag disputerade år 2020 vid Juridiska fakulteten, Uppsala universitet på avhandlingen "Integritet och skadestånd: Om skyddet för personuppgifter och privatliv i svensk rätt". På företagsekonomiska institutionen forskar jag inom ramen för det WASP-HS-finansierade projektet "AI och finansmarknaderna: Ansvar och juridisk riskhantering". Fokus för projektet är att utreda det rättsliga ansvaret och de aktuella aktörernas riskhantering gällande beslut som fattas med hjälp av AI.

Foto: Tobias Björkgren

Akademiska meriter: JD, docent

Nyckelord: ansvar personlig integritet riskhantering artificiell intelligens skadeståndsrätt dataskydd it-rätt sanktionsavgifter skadestånd

Bakgrund och examina

Studier i spanska och ryska språken vid St Petersburgs statliga universitet, University of Manchester och Uppsala universitet

Juristprogrammet vid Uppsala universitet, 2010-2015
Amanuens för terminskurs 5 på Juristprogrammet, 2012-2015
Jur.kand. februari 2015

Universitetsadjunkt terminskurs 2 på Juristprogrammet, vårterminen 2015
Doktorand i civilrätt, augusti 2015-augusti 2021
Juris doktor i civilrätt, disputation 9 oktober 2020

Postdoktor i handelsrätt vid Företagsekonomiska institutionen, september 2021-september 2023
Universitetslektor i handelsrätt vid Företagsekonomiska institutionen, oktober 2023-

Undervisning

Handelsrättsliga sektorn, Företagsekonomiska institutionen:
Handelsrättslig översiktskurs
Förvaltningsrättslig översiktskurs
Handelsrätt C
IT-rätt
Magisterprogram i internationell och europeisk rätt och företagande

Juristprogrammet vid Uppsala universitet:
Grundkurserna Terminskurs 2 och Terminskurs 6
Fördjupningskurserna Skadeståndsrätt och Information och rätt
Handledning av uppsatsstudenter

Institutionen för informationsteknologi:
Kursen Data, etik och juridik

Intresseområden

Skadeståndsrätt
Dataskydd, integritetsskydd
IT-rätt
Artificiell intelligens

Övrigt

Vinnare av Alumnistiftelsens uppsatspris för bästa examensuppsats 2015
Ledamot i Juridicums doktorandråd 2016-2018
Medarrangör av doktorandkonferens vid Juridicum 2016
Doktorandrepresentant i Utbildningsutskottet 2017-2018
Doktorandrepresentant i Arbetsgruppen för lika villkor 2016-2019

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Johanna Chamberlain
Senast uppdaterad: 2021-03-09