Alexander Stagnell

Affilierad Forskare i litteraturvetenskap vid Litteraturvetenskapliga institutionen

E-post:
Alexander.Stagnell[AT-tecken]littvet.uu.se
Besöksadress:
Engelska parken, Thunbergsvägen 3 P
Postadress:
Box 632
751 26 UPPSALA

Forskningsintressen

Politisk filosofi, retorikhistoria, Barbara Cassins och Slavoj Žižeks tänkande

Pågående forskning

Ambassador in the East – Capitalism, Communism and the Death of Diplomacy (avhandling)

Målet med avhandlingen är att utreda västvärldens diplomatiska praktiker i Östeuropa under 1900-talet.

Kort CV

2014-2015 Gästdoktorand vid CESPRA, L'École des Hautes Études en Sciences Sociales

2012 – Antagen som doktorand vid Uppsala universitet

2011 – M.A, Uppsala universitet

2010 – Fil. Mag., Södertörns högskola

2010-2012 – Högskoleadjunkt i retorik, Södertörns högskola

Publikationer

A. Stagnell (2017), "Ska vi lära folk att tala? Eller; om logologins förutsättningar", Rhetorica Scandinavica 74.

A.Stagnell (2016), The Ambassador's Letter: On Diplomacy as Ideological State apparatus. Uppsala: Uppsala universitet.

A. Stagnell (2013), Etik, retorik, politik - Till tvetydighetens lov. Huddinge: Södertörns högskola.

A. Stagnell (2014), ”Den oantastliga migranten” Glänta 2.14, s.77-83.

A. Stagnell, "Retorikens spöken" (2015), I : E. Bengtson & F. Buhre [red.], Förledd och förjust. Andra generationens retorikvetare tar ordet, Södertörn retoriska studier 3, Huddinge: Södertörns högskola, s.73-85.

Översättningar

Ernest G. Bormann, "Fantasier och retoriska visioner. Den retoriska analysen av sociala verkligheter". (2012) Rhetorica Scandinavica 60. Översättning och introduktion tillsammans med Nadja Fransson

Barbara Cassin, "Ontologi/Logologi", "Mening", "Retorik eller rum/tid". (2016) Rhetorica Scandinavica 71/72. Översättning och introduktion.

Samtida fransk retorisk teori – en antologi, tillsammans med Mats Rosengren, Retorikförlaget, planerad utgivning 2016/2017

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Alexander Stagnell
Senast uppdaterad: 2021-03-09