Alexander Stagnell

Affilierad Forskare i litteraturvetenskap vid Institutionen för litteraturvetenskap och retorik

E-post:
Alexander.Stagnell[AT-tecken]littvet.uu.se
Besöksadress:
Engelska parken, Thunbergsvägen 3 P
Postadress:
Box 632
751 26 UPPSALA

Forskningsintressen

Politisk filosofi, retorikhistoria, Barbara Cassins och Slavoj Žižeks tänkande

Kort CV

2022 – Junior Researcher, Alexander von Humboldtstiftelsens Residency Programme

2019 – FD i retorik, Uppsala universitet

2014-2015 – Gästdoktorand vid CESPRA, L'École des Hautes Études en Sciences Sociales

2011 – M.A, Uppsala universitet

2010 – Fil. Mag., Södertörns högskola

2010-2012 – Högskoleadjunkt i retorik, Södertörns högskola

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Alexander Stagnell
Senast uppdaterad: 2021-03-09