Ina-Maria Jansson

Arkivarie vid Universitetsbiblioteket, Avdelningen för specialsamlingar; Handskrifter och musikalier

E-post:
ina-maria.jansson[AT-tecken]ub.uu.se
Telefon:
018-471 3950073-4697442
Besöksadress:
Carolina Rediviva, Dag Hammarskjölds väg 1
Postadress:
Box 510
751 20 UPPSALA

Kort presentation

Jag är doktorand i biblioteks- och informationsvetenskap. I min forskning studerar jag hur webbaserad insamling (crowdsourcing) av kulturarvsobjekt och metadata inverkar på användarinvolvering och demokratisering av kulturarvsinstitutioner, såsom arkiv, bibliotek och museer.

Mina handledare är professor Isto Huvila (Uppsala universitet), docent och universitetslektor Reine Rydén (Uppsala universitet) och docent Björn Magnusson Staaf (Lunds universitet).

Nyckelord: cultural heritage collections museums archives participation cultural memory

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Ina-Maria Jansson
Senast uppdaterad: 2021-03-09