Cecilia Nilsson

Enhetschef vid Uppsala universitet Samverkan (UU Samverkan)

E-post:
cecilia.nilsson[AT-tecken]uu.se
Telefon:
018-471 6907
Mobiltelefon:
072-7177477
Besöksadress:
Innovation Hub Uppsala
Dag Hammarskjölds väg 38
Postadress:
Uppsala Science Park
751 83 Uppsala

Kort presentation

Jag är gruppchef vid UU Samverkan sedan Januari 2022. UU Samverkan har uppdraget att underlätta för och stödja nyttiggörande av forskningsbaserad kunskap genom stöd för samverkan och innovation och vi som arbetar här har bred erfarenhet från många sektorer. Jag är också projektledare för det nationella projektet SESAM som handlar om att ta fram modeller för tillgängliggörande av forsknings- och teknologisk infrastruktur vid universitet och forskningsinstitut.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Cecilia Nilsson
Senast uppdaterad: 2021-03-09