Tünde Blomqvist

Universitetslektor i ungerska vid Institutionen för moderna språk, Finsk-ugriska språk

E-post:
tunde.blomqvist[AT-tecken]moderna.uu.se
Telefon:
018-471 1315
Besöksadress:
Rum EP - Engelska parken, Thunbergsvägen 3 L
Postadress:
Box 636
751 26 UPPSALA

Administratör vid Institutionen för nordiska språk, Administrativ personal

E-post:
tunde.blomqvist[AT-tecken]nordiska.uu.se
Telefon:
018-471 6359
Besöksadress:
Thunbergsvägen 3L, hus 16, plan 2
Institutionen för nordiska språk
Postadress:
Uppsala universitet
Institutionen för nordiska språk, Box 527
751 20 UPPSALA

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Tünde Blomqvist
Senast uppdaterad: 2021-03-09