Camilla Söderlund Dahlback

Lokaladministratör vid Områdeskanslier, Kansliet för teknik och naturvetenskap; Enheten för studentservice

E-post:
camilla.soderlund[AT-tecken]uu.se
Telefon:
018-471 3145
Mobiltelefon:
070-4250579
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsv.1
Postadress:
Box 536
751 21 UPPSALA

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Senast uppdaterad: 2021-03-09