Kamilla Freyr

Doktorand vid Filosofiska institutionen, Estetik; Anknutna

E-post:
kamilla.freyr[AT-tecken]filosofi.uu.se
Besöksadress:
Engelska parken, Thunbergsvägen 3 H
Postadress:
Box 627
751 26 UPPSALA

Forskningsinteresser

Primært estetikk, idé- og kunsthistorie på 1900-tallet.

Doktorgradsprosjekt

Jeg har vært doktorand i estetikk siden februar 2011, og arbeider med en avhandling om forholdet mellom kunst og estetikk – nærmere bestemt den anti-estetiske vending i teoretiske tekster fra og med 60-tallet. Jeg ser også nærmere på kunstnere som står nært knyttet til denne vendingen, som Hans Haacke og Thomas Hirschhorn. Avhandlingen har denforeløpige arbeidstittelen ”Demonteringen av de estetiske konvensjonene. Estetikk og anti-estetikk”.

Utdanning

Jeg har min grunnutdanning fra Universitetet i Oslo: Mastergrad i kunsthistorie fra 2010,Cand.philol. i idéhistoriefra 2004, og Cand. mag. (sosialantropologi, idéhistorie og kunsthistorie, kjønn og kultur) fra 2001. I tillegg har jegpedagogisk basiskompetanse fra 2008 (Høgskolen i Oslo og Akershus).

Publikasjoner

Freyr, Kamilla og Niels Peter Underland (2010): ”Språk og maskespill” i Drama – norsk dramapedagogisk tidsskrift nr. 2/2010.

Under publisering

Austestad, Anna og Kamilla Freyr: ”The Mask as a Mediator in a Intercultural Meeting”.

Innlegg på konferanser

Mars 2012: "Engasjement i praksis". Seminar for vitenskapsfilosof John Lundstøl, Universitetet i Agder. Deltok med innlegget ”Kjønn og kunnskapsproduksjon. Om å tenke med Simone De Beauvoir”.

Oktober 2010: ”Interculturalism in Theatre: East and West”: University of Nanjing, Kina . Deltok med innlegget ”The Mask as Mediator in an Intercultural Meeting” (samarbeid med Anna Austestad og Niels Peter Underland).

Pågående prosjekt

Ich möchte hier aus!. Koreografiutviklingsprosjekt med dansekunstner Kristianne Mo. Prosjektet finansieres av Norges kulturråd.

Estetikens roll i konstförmedlingen. Forsknings- og undervisningsprosjekt med FD i estetikk Åsa Arketeg.

Tverrfaglig tilnærming til kunstteoretisk undervisning. Forsknings- og undervisningsprosjekt med kunsthistorikerne Thurid Vold og Karun Nordgård ved Høgskolen i Oslo og Akershus.

● Delt kursansvar for ”Kritik och makt” (7,5 hp) ved Filosofiska Institutionen, Universitetet i Uppsalamed FD i estetikk Åsa Arketeg.

● Gjesteforeleser ved Høgskolen i Oslo og Akershus, avdeling for estetiske fag.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Kamilla Freyr
Senast uppdaterad: 2021-03-09