Michael Nordstedt

Systemadministratör vid Avdelningen för universitetsgemensam IT, Service och support; Supportgrupp ANG

E-post:
michael.nordstedt[AT-tecken]uu.se
Telefon:
018-471 7402
Besöksadress:
Rum POL 1419 Ångströmlaboratoriet
Lägerhyddsvägen 1
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 256
75105 Uppsala

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Michael Nordstedt
Senast uppdaterad: 2021-03-09