Erik Berglund

Associerad forskare vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Folkhälsa, arbetsliv och rehabilitering

Mobiltelefon:
073-4697322
Besöksadress:
BMC, Husargatan 3, Uppsala
Postadress:
Box 564
751 22 UPPSALA

Kort presentation

Jag disputerade 2019 på en avhandling som berör hjärtkärlpatienters hälsa och hur denna patientgrupp hanterar och värderar sina förskrivna läkemedel. Nu arbetar jag i forskargruppen Jämlik hälsa och arbetsliv/HEAL, vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap. Min forskning är huvudsakligen inom arbetslivsområdet och berör både faktorer som kan främja ett välfungerande arbetsliv, såväl som olika faktorer och interventioner som har betydelse för återgång i arbete efter sjukskrivning.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Senast uppdaterad: 2021-03-09