Frank Johansson

Professor vid Institutionen för ekologi och genetik, Zooekologi

E-post:
Frank.Johansson[AT-tecken]ebc.uu.se
Telefon:
018-471 6488
Besöksadress:
Evolutionsbiologiskt centrum (EBC)
Norbyvägen 18 D
Postadress:
Norbyvägen 18 D
752 36 UPPSALA

Kort presentation

Professor i bevarandebiologi. Min forskning fokuserar på (1) evolution av fenotypisk plasticitet och lokal anpassning av populationer och arter som svar på miljöförändringar, och på (2) biologisk mångfald i urbana miljöer. För mer information, se min webbsida.

Jag är kursansvarig för kursen Ekologi och populationsekologi. Jag undervisar också på kurserna Beteendeekologi och Ekologisk metodik.

Akademiska meriter: FD, Docent

Detta stycke finns inte på svenska, därför visas den engelska versionen.

Head of of Animal Ecology Program, Dept. Ecology and Evolution, Uppsala University, 2021-to the present.

Professor, Animal Conservation Biology, Dept. Ecology and Genetics, 2012-to the present

Professor, Ecology, Umeå University, 2007-2011.

Doctor of Philosophy (PhD) in Animal Ecology, Umeå University, 1993.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Frank Johansson
Senast uppdaterad: 2021-03-09