Frank Johansson

Professor vid Institutionen för ekologi och genetik, Zooekologi

E-post:
Frank.Johansson[AT-tecken]ebc.uu.se
Telefon:
018-471 6488
Besöksadress:
Evolutionsbiologiskt centrum (EBC)
Norbyvägen 18 D
Postadress:
Norbyvägen 18 D
752 36 UPPSALA

Kort presentation

Professor i bevarandebiologi. Min forskning fokuserar på (1) evolution av fenotypisk plasticitet och lokal anpassning av populationer och arter som svar på miljöförändringar, och på (2) biologisk mångfald i urbana miljöer. För mer information, se min webbsida.

Jag är kursansvarig för kursen Ekologi och populationsekologi. Jag undervisar också på kurserna Beteendeekologi och Ekologisk metodik.

Detta stycke finns inte på svenska, därför visas den engelska versionen.

Head of of Animal Ecology Program, Dept. Ecology and Evolution, Uppsala University, 2021-to the present.

Professor, Animal Conservation Biology, Dept. Ecology and Genetics, 2012-to the present

Professor, Ecology, Umeå University, 2007-2011.

Doctor of Philosophy (PhD) in Animal Ecology, Umeå University, 1993.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Frank Johansson
Senast uppdaterad: 2021-03-09