Petter Ström

Biträdande universitetslektor vid Institutionen för fysik och astronomi, Tillämpad kärnfysik

E-post:
petter.strom[AT-tecken]physics.uu.se
Mobiltelefon:
073-6412189
Besöksadress:
Rum ÅNG Å4146 Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 516
751 20 UPPSALA

Kort presentation

Hi!

I'm employed as assistant professor in the ion physics group, working with ion-material interactions, ion irradiation, nanostructure formation, energy loss mechanisms, ion beam analysis and instrument development.

My previous work includes plasma-material interaction studies for nuclear fusion, material characterization, modification of low activation steel under irradiation and plasma diagnostics.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Petter Ström
Senast uppdaterad: 2021-03-09