Simon Davidsson Kurland

Universitetslektor vid Institutionen för geovetenskaper, Vindenergi

E-post:
simon.davidsson[AT-tecken]geo.uu.se
Telefon:
0498-108371
Besöksadress:
Campus Gotland, Cramérgatan 3
62157 Visby
Postadress:
Uppsala universitet, Campus Gotland
62167 Visby

Kort presentation

Som universitetslektor i energiomställning på Uppsala Universitet Campus Gotland forskar och undervisar jag om storskaliga omställningar till mer hållbara energisystem.

Nyckelord: energy transition natural resources raw materials renewable energy sustainable developement energy system analysis critical materials macro-energy systems grinno011

Simon Davidsson Kurland är civilingenjör i energisystem och teknologie doktor i Naturresurser och hållbar utveckling från Uppsala Universitet. Efter postdoktoral forskning på Stanford samt Chalmers tekniska högskola återvände han under 2020 till Uppsala Universitet som universitetslektor i energiomställning på Campus Gotland.

Hans forskning behandlar flertalet aspekter av storskaliga energiomställningar, så som:
- omställningsvägar till hållbara energisystem,
- behov och tillgång av råmaterial till energiteknik, och
- livscykel- och energianalys.

Simon Davidsson Kurland är också del av en grupp forskare som föreslagit skapandet av en ny vetenskaplig disciplin för forskare som behandlar storskaliga energisystem från olika forskningsfält.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Simon Davidsson Kurland
Senast uppdaterad: 2021-03-09