Andreas Frick

Biträdande universitetslektor vid Institutionen för medicinska vetenskaper, Psykiatri

E-post:
andreas.frick[AT-tecken]neuro.uu.se
Besöksadress:
Akademiska sjukhuset, ingång 10
Postadress:
Akademiska sjukhuset, ingång 10, plan
751 85 UPPSALA

Kort presentation

Varför lider vissa av handikappande rädslor och ångest? Vi försöker förstå de neurobiologiska och psykologiska orsakerna bakom uppkomst och vidmakthållande av rädslor. Genom att kartlägga utvecklingen av hjärnans nätverk och signalämnen och hur de tillsammans med psykologiska faktorer bidrar till rädslor hoppas vi kunna erbjuda bättre behandlingar för drabbade individer.

Akademiska meriter: Docent, PhD

Nyckelord: pet ångest anxiety fmri neuroimaging psychiatry psykiatri hjärnavbildning womher

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Andreas Frick
Senast uppdaterad: 2021-03-09