Valentin Georgiev

Teknisk systemadministratör vid Institutionen för informationsteknologi, UPPMAX, Uppsala Multidisciplinary Centre for Advanced Computational Science

E-post:
valentin.georgiev[AT-tecken]uppmax.uu.se
Besöksadress:
Rum POL 103122 hus 10, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 337
751 05 Uppsala

Systemutvecklare vid Institutionen för immunologi, genetik och patologi, Faciliteter; SciLifeLab Data Centre

E-post:
valentin.georgiev[AT-tecken]scilifelab.uu.se
Besöksadress:
BMC, Husargatan 3
751 22 Uppsala
Postadress:
Box 815
751 08 Uppsala

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Senast uppdaterad: 2021-03-09