Soorej Jose Puthoopparambil

Universitetslektor vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Internationell barnhälsa och nutrition

E-post:
soorej.jose[AT-tecken]uu.se
Besöksadress:
MTC-huset, Dag Hammarskjölds väg 14B, 1 tr
752 37 Uppsala
Postadress:
Akademiska sjukhuset
751 85 UPPSALA

Kort presentation

Lektor och forskare i globalhälsa (inriktning migration och hälsa). Skicklig i att utföra och koordinera forskning på nationell och internationell nivå i samarbete med experter från olika länder och internationella organisationer såsom WHO och IOM. Har gedigen erfarenhet i utveckling av samarbete och nätverk på olika nivåer.

Nyckelord: public health migration immigration detention quality of life

Vardag och välmående bland immigranter som hålls i förvar i Sverige

Irreguljära migranter (avvisade asylsökare inkluderat) hålls ofta i förvar av värdstaten, i syfte att bli utvisade till sitt hemland. De faktorer som tvingat irreguljära migranter att migrera kan ha påverkat deras fysiska och mentala hälsa. Studier har visat att vistelse i förvar förvärrar hälsotillståndet och försämrar deras hälsa och välbefinnande. Mitt projekt fokuserar på att utforska och identifiera de faktorer som främjar och förhindrar välbefinnandet för de irreguljära migranter som tagits i förvar i Sverige. Syftet med projektet är att föreslå genomförbara rekommendationer som kan förbättra livskvalitén och välbefinnandet för dem som tagits i förvar. Deltagarna består av män och kvinnor som tagits i förvar i Sverige. Data kommer att samlas in från fem förvar i Sverige. Studien utförs i samarbete med Migrationsverket och är finansierat av Europeiska flyktingfonden.

Handledare

Magdalena Bjerneld
Beth Maina Ahlberg

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Soorej Jose Puthoopparambil
Senast uppdaterad: 2021-03-09