Gustaf Cars

Enhetschef vid Avdelningen för internationalisering, Enheten för globalt samarbete

E-post:
gustaf.cars[AT-tecken]uu.se
Telefon:
018-471 3639
Mobiltelefon:
070-1679626
Besöksadress:
Segerstedthuset, Dag Hammarskjölds väg 7
Postadress:
Box 256
751 05 UPPSALA

Kort presentation

TIllsammans med min enhet kan jag ge stöd kring:

  • Rådgivning för utformning av projekt och ansökningar som riktar sig mot Erasmus+, STINT, Svenska institutet (SI) med flera.
  • Rådgivning och tips kring hur virtuella internationella samarbeten och möten kan genomföras
  • Tillgång till ett nätverk av kontakter med universitet, ambassader, finansiärer och forskare/lärare världen över.
  • Information kring vilka program/instrument som passar för olika typer av samarbeten samt tips kring hur du söker dessa.

Nyckelord: projekt sasuf finansiering stint si

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Gustaf Cars
Senast uppdaterad: 2021-03-09