Caroline Johansson

Biträdande universitetslektor i civilrätt, särskilt arbetsrätt vid Juridiska institutionen, Professorer, lärare, forskare

E-post:
caroline.johansson[AT-tecken]jur.uu.se
Telefon:
018-471 7667
Besöksadress:
Trädgårdsgatan 1
753 09 Uppsala
Postadress:
Trädgårdsgatan 1
753 09 Uppsala

Kort presentation

Jag arbetar som biträdande lektor i civilrätt, särskilt arbetsrätt. Jag disputerade i civilrätt med en avhandling om hur det svenska tjänstepensionssystemet förhåller sig till EU-rätten. Min fortsatta forskning är främst inriktad på kollektiv arbetsrätt. Min undervisning är främst inriktad på arbetsrätt ur ett svenskt och/eller ett europeiskt perspektiv, men jag undervisar även i andra civilrättsliga ämnen.

Under vårterminerna undervisar jag främst på Campus Gotland.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Caroline Johansson
Senast uppdaterad: 2021-03-09