Benny Avelin

Universitetslektor vid Matematiska institutionen, Analys och partiella differentialekvationer

E-post:
benny.avelin[AT-tecken]math.uu.se
Telefon:
018-471 3226
Besöksadress:
Rum ÅNG 64106 Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 480
751 06 UPPSALA

Universitetslektor vid Matematiska institutionen, Statistik, AI och data science

E-post:
benny.avelin[AT-tecken]math.uu.se
Telefon:
018-471 3226
Besöksadress:
Rum ÅNG 64106 Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 480
751 06 UPPSALA

Kort presentation

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Benny Avelin
Senast uppdaterad: 2021-03-09