Harriet Brunnberg

Receptionist vid Avdelningen för gemensam service och administration, Enheten Segerstedthuset; Servicecenter

E-post:
harriet.brunnberg[AT-tecken]uu.se
Telefon:
018-471 7831
Mobiltelefon:
072-9999077
Besöksadress:
Avdelningen finns både i Uppsala och Gotland
Postadress:
Uppsala/Gotland
00000 Uppsala/Visby

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Harriet Brunnberg
Senast uppdaterad: 2021-03-09