Linda Viklund

Adjungerad universitetsadjunkt vid Kulturgeografiska institutionen

E-post:
linda.viklund[AT-tecken]kultgeog.uu.se
Besöksadress:
Ekonomikum, Kyrkogårdsgatan 10
Postadress:
Box 513
751 20 UPPSALA

Adjungerad universitetsadjunkt vid Statsvetenskapliga institutionen, Forskare och lärare

E-post:
linda.viklund[AT-tecken]statsvet.uu.se
Besöksadress:
Östra Ågatan 19
753 22 Uppsala
Postadress:
Box 514
751 20 UPPSALA

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Senast uppdaterad: 2021-03-09