David Lingfors

Biträdande universitetslektor vid Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik, Byggteknik och byggd miljö

E-post:
david.lingfors[AT-tecken]angstrom.uu.se
Telefon:
018-471 6215
Mobiltelefon:
072-9999391
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 169
751 04 Uppsala

Nyckelord: solenergi energisystem

I am currently (2021) working as an Assisstant professor at the Div. of Civil Engineering and Built Environment, Dept. of Civil and Industrial Engineering. I got my PhD degree at the Dept. of Engineering Sciences, Uppsala University, in 2017. The title of my thesis was Solar Variability Assessment in the Built Environment: Model Development and Application to Grid Integration.

My research is focused on the integration of solar energy into the built environment. I am involve in several projects in this area. For instance I am currently leading a project which explores the potential benefits of co-locating wind and solar parks.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

David Lingfors
Senast uppdaterad: 2021-03-09