Torbjörn Mellgren

Doktorand vid Institutionen för materialvetenskap, Tillämpad materialvetenskap

E-post:
torbjorn.mellgren[AT-tecken]angstrom.uu.se
Mobiltelefon:
070-2651832
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 35
751 03 UPPSALA

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Torbjörn Mellgren
Senast uppdaterad: 2021-03-09