Olivier Donzel-Gargand

1:e Forskningsing vid Institutionen för materialvetenskap, Solcellsteknik

E-post:
olivier.donzel-gargand[AT-tecken]angstrom.uu.se
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 35
751 03 UPPSALA

Nyckelord: electron microscopy atom probe tomography thin film solar cell cigs focused ion beam

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Olivier Donzel-Gargand
Senast uppdaterad: 2021-03-09