Sven Nelander

Professor vid Institutionen för immunologi, genetik och patologi, Neuroonkologi och neurodegeneration; Forskargrupp Sven Nelander

E-post:
sven.nelander[AT-tecken]igp.uu.se
Telefon:
018-471 4805
Besöksadress:
Dag Hammarskjölds väg 20
751 85 Uppsala
Postadress:
Rudbecklaboratoriet
751 85 UPPSALA

Kort presentation

Sven Nelander är professor i integrativ cancerforskning vid Uppsala Universitet. Han studerar tumörer i hjärnan och nervsystemet, med målet att utveckla nya behandlingar. Hans forskarteam vid Rudbecklaboratoriet har utvecklat en rad nya teknik för att åstadkomma detta, från nya patient-specifika försöksmodeller till storskaliga datoranalyser.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Sven Nelander
Senast uppdaterad: 2021-03-09