Philip Millroth

Universitetslektor vid Institutionen för psykologi, Avdelningen för Perceptions- och kognitionspsykologi

E-post:
philip.millroth[AT-tecken]psyk.uu.se
Telefon:
018-471 5752
Besöksadress:
Von Kraemers allé 1A och 1C
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 1225
751 42 UPPSALA

Kort presentation

Min forskning fokuserar primärt på frågor rörande människors benägenhet att ta risker:

- Till vilken grad fångar psykologiska beteendemått på riskbenägenhet andra faktorer (t ex kognitiva förmågor?

- Vilken roll/vilka roller spelar riskbenägenhet i psykiatriska diagnoser (främst ångestrelaterade)?

- Vilka beteenden i verkliga livet kan prediceras av riskbenägenet?

- Vilka teoretiska ramverk är bäst lämpade för att beskriva riskbenägenhet?

https://www.researchgate.net/profile/Philip_Millroth

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Philip Millroth
Senast uppdaterad: 2021-03-09