Marcus Lundberg

Universitetslektor vid Institutionen för kemi - Ångström, Molekylär biomimetik; Biofysikalisk och bio-oorganisk kemi

E-post:
marcus.lundberg[AT-tecken]kemi.uu.se
Telefon:
018-471 3708
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
75120 Uppsala
Postadress:
Box 523
75120 Uppsala

Kort presentation

I min forskningsgrupp vill vi förstå hur katalysatorer gjorda av övergångsmetaller fungerar på kvantnivå. Forskningen har tre huvudområden:

1. Utveckla metoder för att analysera röntgenspektra av övergångsmetaller
2. Förstå mekanismerna för vätgas och syrgasutveckling.
3. Simulera reaktioner i biologiska och biomimetiska system.

Det långsiktiga målet är att skapa få fram nya katalysatorer för att bilda bränslen från solen i ett förnybart energisystem. Besök min projektsida för mer information.

Akademiska meriter: Doc. Excellent lärare

Jag doktorerade på Stockholms universitet och har varit post-doc på Kyotos universitet (Japan) och Stanfords universitet (USA). Sedan 2011 arbetar jag på Teoretisk kemi på institutionen för Kemi - Ångström.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Marcus Lundberg
Senast uppdaterad: 2021-03-09