Yana Litins´ka

Universitetslektor i förvaltningsrätt/förvaltningsprocessrätt vid Juridiska institutionen, Professorer, lärare, forskare

E-post:
yana.litinska[AT-tecken]jur.uu.se
Besöksadress:
Trädgårdsgatan 1 och 20, Västra Ågatan 26
Postadress:
Box 512
751 20 UPPSALA

Nyckelord: förvaltningsrätt socialrätt konstitutionell rätt komparativ konstitutionell rätt mänskliga rättigheter offentlig rätt medicinsk rätt

Juris doktor i medicinsk rätt, 2018

Master of Laws, 2009

Jur. kand, 2008

Chef för lokalavdelningen av NGO National Foundation of Medical Law and Bioethics of Ukraine, 2008-fortfarande

Jurist på juristbyrån Accept, 2006-2011

Intresseområden

Medicinsk rätt, rättigheter för personer med funktionsnedsättning och icke-diskriminering, psykiatri rätt, migration och hälsa, mänskliga rättigheter, offentlig rätt (konstitutionell rätt, förvaltningsrätt), tvärvetenskaplig forskning, komparativ rätt

Undervisningserfarenhet

Juristprogram (grundnivå): Terminskurs 1, terminskurs 6

Juristprogram (fördjupningskurser): Medical Law, Democracy and Human Rights in a European Context, Socialrätt - individ och system, Rätt och psykologi, Russian law and the International Legal Order, Likabehandling och diskriminering.

Socionomprogram: Rätt och socialt arbete

Läkarprogram: Professionell utveckling (Medicinsk etik och juridik)

Logopedprogram: Logopedens yrkesroll

Fysioterapeutprogram: Professionsutveckling i hälso- och sjukvård

Sjuksköterskeprogram: Hälsa och förebyggande av ohälsa I och II

Masterprogram i mänskliga rättigheter: Mänskliga rättigheter, globalt och lokalt

Masterprogram i global hälsa: Global hälsa 3 (Migration och hälsa)

Interprofessionellt lärande (IPL) inom området för medicin och farmaci, Mänskliga rättigheter och etik ur ett hälsoperspektiv

Projektledare för omvänt klassrum undervisning i medicinsk rätt

Undervisning för hälso- och sjukvårdspersonal i Ukraina

Priser

von Bahrs premium för förtjänstfullt avlagd doktorsexamen, 2019

Bästa lag, the Moot Court Competitions, 5th International Disability Law Summer School (CLPD, National University of Ireland, Galway, Ireland), 2013

Zavtra.UA stiftelse stipendium, 2009

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Yana Litins´ka
Senast uppdaterad: 2021-03-09