Per Widén

Arkivarie vid Universitetsbiblioteket, Avdelningen för specialsamlingar; Kartor och bilder

E-post:
per.widen[AT-tecken]ub.uu.se
Telefon:
018-471 3958
Mobiltelefon:
070-4250496
Besöksadress:
Carolina Rediviva, Dag Hammarskjölds väg 1
Postadress:
Box 510
751 20 UPPSALA

Kort presentation

Bildarkivarie på avd. för specialsamlingar, Carolina Rediviva.

Docent i Idé- och lärdomshistoria vid Uppsala universitet och sedan hösten 2020 arkivarie på kart- och bildenheten på Uppsala universitetsbibliotek. 2020-2022 är jag också 50% forskare på Nationalmuseum i projektet "History painting and sense of history - national subjects in the visual arts c. 1780-1830”.

Jag har tidigare arbetat som lektor och forskare i konstvetenskap och idé- och lärdomshistoria vid bland annat Uppsala universitet, Stockholms universitet och Linnéuniversitetet och disputerade 2009 vid Göteborgs universitet på avhandlingen Från kungligt galleri till nationellt museum. Aktörer, praktik och argument i svensk konstmuseal diskurs ca 1814-1845 (Gidlunds förlag), där jag analyserade debatten om ett svenskt nationalmuseum under 1800-talets första hälft.

Mina forskningsintressen omfattar historieskapande och historiebruk med särskilt fokus på decennierna kring 1800, nationalism, samlings- och utställningshistoria samt historiemåleri.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Senast uppdaterad: 2021-03-09