Andreas Solders

Universitetslektor vid Institutionen för fysik och astronomi, Tillämpad kärnfysik

E-post:
andreas.solders[AT-tecken]physics.uu.se
Telefon:
018-471 2631070-1679216
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 516
751 20 UPPSALA

Kort presentation

Jag är universitetslektor i tillämpad kärnfysik och bedriver forskning med målet att bidra till bättre förståelse av fissionprocessen, det vill säga hur det går till när en atomkärna klyvs. För tillfället är jag kursansvarig för två kurser, Reaktorfysik på KKI-programmet och Experimentell metodik på kandidatprogrammet i fysik. Jag är också en av två studierektorer på institutionen, med särskilt ansvar för pedagogisk utveckling.

Jag är även medlem i mentorskollegiet som handleder nya lärare.

Nyckelord: fission mentoring nuclear fission reactor physics reaktorfysik kärnklyvning flipped classroom mentorsnätverket

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Andreas Solders
Senast uppdaterad: 2021-03-09