Andreas Solders

Universitetslektor vid Institutionen för fysik och astronomi, Tillämpad kärnfysik

E-post:
andreas.solders[AT-tecken]physics.uu.se
Telefon:
018-471 2631070-1679216
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 516
751 20 UPPSALA

Kort presentation

Jag är universitetslektor i tillämpad kärnfysik och bedriver forskning och undervisning vid institutionen för fysik och astronomi. Målet med min forskning är att bidra till bättre förståelse av fissionprocessen, det vill säga hur det går till när en atomkärna klyvs.

Min undervisning är framför allt inom ämnet reaktorfysik men jag handler också gärna studentprojekt på alla nivåer, från mindre projektarbeten till doktorander.

Jag är också medlem i mentorskollegiet som handleder nya lärare.

Nyckelord: fission mentoring nuclear fission reactor physics reaktorfysik kärnklyvning flipped classroom mentorsnätverket

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Andreas Solders
Senast uppdaterad: 2021-03-09