Petter Bertilsson Forsberg

Samverkansledare vid Uppsala universitet Samverkan (UU Samverkan)

E-post:
petter.forsberg[AT-tecken]uu.se
Mobiltelefon:
073-6484919
Besöksadress:
Innovation Hub Uppsala
Dag Hammarskjölds väg 38
Postadress:
Uppsala Science Park
751 83 Uppsala

Universitetsadjunkt vid Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik, Industriell teknik

E-post:
petter.forsberg[AT-tecken]angstrom.uu.se
Telefon:
018-471 3392
Mobiltelefon:
073-6484919
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 169
751 04 Uppsala

Mitt doktorandprojekt innebär i korta drag att jag undersöker hur akademiska forskning rör sig ut på en marknad. Jag är framförallt intersserad av samverkan mellan universitet och näringsliv som drivkraft för innovation och tillväxt.

Jag undervisar primärt i kursen innovationsledning 5 Hp men även i avdelningens kurser i grundläggande projektledning

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Petter Bertilsson Forsberg
Senast uppdaterad: 2021-03-09