Jameson Garland

Universitetslektor vid Juridiska institutionen, Professorer, lärare, forskare

E-post:
Jameson.Garland[AT-tecken]jur.uu.se
Telefon:
018-471 2016
Besöksadress:
Trädgårdsgatan 1 och 20, Västra Ågatan 26
Postadress:
Box 512
751 20 UPPSALA

Kort presentation

Docent i medicinskrätt, universitetslektor i familjerätt, Uppsala universitet (LL.D., Uppsala Univ., J.D., Harvard Univ. )

Fellow, Center for the History of Medicine, Harvard University (2014-15); Visiting Professor & Lecturer, CUNY School of Law (2006-2010); Visiting Professor & Lecturer, Hofstra Law School (2000-2006)

Priser

Kungliga Vitterhetsakademiens pris för förtjänta vetenskapliga arbeten (2015–2016)

Martin H:son Holmdahl-stipendiet för främjande av mänskliga fri- och rättigheter (2017)

Undervisning

  • Grundnivå: T3 (Juristprogrammet) - Familjerätt, Immaterialrätt och marknadsrätt; Genus och rätt; T5 (Läkarprogrammet); Genusmedicin
  • Avancerad nivå: Medicinsk rätt; Barnrätt; Komparativ konstitutionell rätt; Ekonomisk analys av civilrätt; Demokrati och mänskliga rättigheter; Likabehandling och diskriminering: EG handelsrätt och processrätt.

Forskningsintressen

  • Medicinsk rätt
  • Genus, sexualitet och rätt
  • Familjerätt
  • Komparativrätt
  • Kritisk teori
  • Konstitutionellrätt och mänskliga rättigheter
  • Sakrätt

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Jameson Garland
Senast uppdaterad: 2021-03-09