Kazuko Yamamoto

Bibliotekarie (Tjänstledig) vid Universitetsbiblioteket, Avdelningen för lärande- och forskningsstöd

E-post:
kazuko.yamamoto[AT-tecken]ub.uu.se
Telefon:
018-471 4045
Besöksadress:
Carolina Rediviva, Dag Hammarskjölds väg 1
Postadress:
Box 510
751 20 UPPSALA
Tjänstledig:
2022-11-07 - 2024-01-31

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Senast uppdaterad: 2021-03-09