Lovisa Öhlund

Bibliotekarie vid Universitetsbiblioteket, Avdelningen för informationstjänst

E-post:
lovisa.ohlund[AT-tecken]ub.uu.se
Telefon:
018-471 2172
Mobiltelefon:
070-1679774
Besöksadress:
Carolina Rediviva, Dag Hammarskjölds väg 1
Postadress:
Box 510
751 20 Uppsala

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Lovisa Öhlund
Senast uppdaterad: 2021-03-09