Daniel Primetzhofer

Föreståndare vid Tandemlaboratoriet

Mobiltelefon:
070-7655778
Besöksadress:
Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 529
751 20 UPPSALA

Professor vid Institutionen för fysik och astronomi, Tillämpad kärnfysik

E-post:
daniel.primetzhofer[AT-tecken]physics.uu.se
Telefon:
018-471 3040
Mobiltelefon:
070-7655778
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 516
751 20 UPPSALA

Professor vid Institutionen för fysik och astronomi, Tillämpad kärnfysik

E-post:
daniel.primetzhofer[AT-tecken]physics.uu.se
Telefon:
018-471 3040
Mobiltelefon:
070-7655778
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 516
751 20 UPPSALA

Kort presentation

In my group we work on understanding physical processes in energy materials for e.g. smart windows, hydrogen in solids & nanoelectronics often using in-situ and in-operando analysis but study also fundamental aspects of matter such as non-adiabatic electronic phenomena . Energetic ion beams are my preferred probes. As director of the tandem laboratory I aim to provide and develop tools for ion beam-based research meeting demands in many research fields; from basic physics to life sciences..

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Daniel Primetzhofer
Senast uppdaterad: 2021-03-09