Åsa Malmström Rognes

Forskare vid Ekonomisk-historiska institutionen

E-post:
Asa.Rognes[AT-tecken]ekhist.uu.se
Besöksadress:
Ekonomikum
Kyrkogårdsgatan 10
Postadress:
Box 513
751 20 UPPSALA

Forskare vid Ekonomisk-historiska institutionen, Centrum för företagandets historia

E-post:
asa.rognes[AT-tecken]ekhist.uu.se
Telefon:
018-471 7318
Besöksadress:
Ekonomikum
Kyrkogårdsgatan 10
75120 Uppsala
Postadress:
Box 513
751 20 Uppsala

Akademiska meriter: FD

MSc Handelshögskolan Stockholm, 1992

FD Uppsala universitet, Uppsala, 2016

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Senast uppdaterad: 2021-03-09