Daniel Lövgren

Universitetslektor vid Institutionen för informatik och media

E-post:
daniel.lovgren[AT-tecken]im.uu.se
Telefon:
018-471 2877
Besöksadress:
Ekonomikum (plan 3)
Kyrkogårdsgatan 10
Postadress:
Box 513
751 20 UPPSALA

Kort presentation

Som forskare och lärare i medie- och kommunikationsvetenskap, med inriktning organisationskommunikation, ligger det främsta intresset i att studera kommunikationens roll för och i organisering. Detta inkluderar interna och externa aspekter i en social och materiell kontext. Forskningsområde: organisationers (strategiska) kommunikation; organisationalitet; högre utbildning; identitet; institutionell teori; offentlig sektor (och "varumärke"); lokal mat, mat-märkning, organisering och hållbarhet.

Nyckelord: organizational identity social media strategic communication public sector higher education organizational communication food and communication

Detta stycke finns inte på svenska, därför visas den engelska versionen.

Project (start 2021): Strategic Communication and Organizing in the Scandinavian Higher Education Sector: Towards the Promotional University?

With: Hogne Sataøen (ÖRU) and Simon Neby (UiB)

Today, strategic communication is a phenomenon all universities prioritize. Examples are numerous: The creation of social media accounts, use of symbols and values, accentuated interest in international rankings, production of multimodal material, extensive sale of merchandises, and a rapid growth of communication departments. Strategic communication also creates tensions between classical ideals of the university, and ideals related to the “The Promotional University.” The aim of the project is, by means of qualitative research methods, to develop knowledge about the challenges, tensions and pressures shaped by the proliferation of strategic communication in Scandinavian higher education institutions. The project takes its point of departure in the Scandinavian context, and it is structured into three sub-studies: (a) the development of communicational strategies, plans and activities; (b) professional ideals embedded in the production of promotional material; and (c) multimodal content produced by universities. The project will contribute with novel empirical insights about important transformation process in higher education. The project will also employ a comparative, holistic and multiple-case approach, as well as innovatively integrating insights from institutional organization theory and multimodal communication research. The 4 year project is a cooperation between Docent Sataøen (Örebro), Prof. Neby (Norway), and early career researcher Lövgren (Uppsala).

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Daniel Lövgren
Senast uppdaterad: 2021-03-09