Per Isaksson

Professor i hållfasthetslära vid Institutionen för materialvetenskap, Tillämpad mekanik

E-post:
per.isaksson[AT-tecken]angstrom.uu.se
Mobiltelefon:
070-3174194
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 35
751 03 UPPSALA

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Senast uppdaterad: 2021-03-09