Caroline Öhman Mägi

Universitetslektor vid Institutionen för materialvetenskap, Tillämpad materialvetenskap

E-post:
caroline.ohman[AT-tecken]angstrom.uu.se
Telefon:
018-471 7251
Mobiltelefon:
072-9999169
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 35
751 03 UPPSALA

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Senast uppdaterad: 2021-03-09