Sara Forsberg

Biträdande universitetslektor vid Kulturgeografiska institutionen

E-post:
sara.forsberg[AT-tecken]kultgeog.uu.se
Besöksadress:
Ekonomikum, Kyrkogårdsgatan 10
Postadress:
Box 513
751 20 UPPSALA

Kort presentation

I min forskning undersöker jag hur människors livsvillkor, valmöjligheter och framtidsutsikter formas i stad och landsbygd. Studierna fokuserar särskilt på unga vuxna och familjers ojämlika tillgång till utbildning, arbete och boende.

Akademiska meriter: FD

I min forskning intresserar jag mig för social och geografisk ojämlikhet, migration samt rurala och urbana relationer.

Dessa teman undersöks genom ett fokus på utbildning, ett ämnesområde som återspeglar breda sociala processer på olika samhällsnivåer. Just nu arbetar jag med ett forskningsprojekt om familjer och unga vuxna med utländsk bakgrund i södra Stockholm och deras val av gymnasieskola. I projektet arbetar jag med kvalitativa metoder för att undersöka hur familjer överför resurser från en utbildningskontext till en annan och hur unga vuxnas framtidsutsikter och utbildningsstrategier förhandlas inom familjen. Studien sammanför studier om marknadisering av utbildning, boendesegregation och mobilitet. Likaså undersöks betydelsen av genus och etnicitet i skolvalet inom och mellan sociala grupper.

I tidigare studier har jag utforskat: (i) internationalisering av högre utbildning och unga vuxnas förväntade (im)mobilitet i Kerala, södra Indien; (ii) hur policyformuleringar förhandlas inom och mellan internationella organisationer med fokus på utbildning; (iii) unga vuxnas utbildningsstrategier i relation till lokala, regionala och nationella arbetsmarknader (iiii) Återmigration till rurala områden bland unga vuxna med universitetsexamen.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Sara Forsberg
Senast uppdaterad: 2021-03-09