Lena Nyholm

Universitetslektor Docent vid Institutionen för kirurgiska vetenskaper, Omvårdnadsforskning

E-post:
lena.nyholm[AT-tecken]surgsci.uu.se
Besöksadress:
Akademiska sjukhuset, ingång 15, BV
751 85 Uppsala
Postadress:
Akademiska sjukhuset, ingång 70, 1 tr
751 85 Uppsala

Specialistsjuksköterska vid Institutionen för medicinska vetenskaper, Neurokirurgi

E-post:
lena.nyholm[AT-tecken]neuro.uu.se
Besöksadress:
Akademiska sjukhuset, ingång 85 2 tr
Postadress:
Akademiska sjukhuset, ing 85 2 tr
751 85 UPPSALA

Kort presentation

Jag är specialistsjuksköterska inom intensivvård och disputerade 2015. Jag har min anställning på neurointensiven (NIVA) Akademiska sjukhuset där jag varvar kliniskt arbete med forskning och undervisning. Jag är också affilierad till en forskargrupp bestående av sjuksköterskor på institutionen för kirurgiska vetenskaper.

Neurokirurgi, neurointensivvård, inst för neurovetenskap

Mitt forskning här syftar till att beskriva hur omvårdnadsåtgärder påverkar patofysiologin hos svårt sjuka patienter vårdade på en neurointensivvårdsavdelning. Målet med forskningen är att i möjligaste mån hitta sätt att utföra omvårdnadsåtgärder samtidigt som vitala parametrar förblir stabila så att hjärnan får bästa möjliga chans att tillfriskna.

Forskning inom neurointensivvård

Forskningsprogrammet InCHARGE, inst. för kirurgiska vetenskaper

Det övergripande syftet är att uppnå personcentrerad vård och utforma interventioner som leder till att sjuksköterskors kompetens tillvaratas. Gruppen studerar hur en personcentrerad vård kan uppnås inom den högteknologiska vården för patienter som har komplexa sjukdomstillstånd och i pre- och postoperativ vård med stöd av ramverket Fundamentals of Care. För att uppnå detta studeras organisation, struktur och förutsättningar för omvårdnad. Forskningsprojekten bedrivs inom gruppen och i tvärprofessionellt samarbete

Omvårdnadsforskning, inst för kirurgiska vetenskaper

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Lena Nyholm
Senast uppdaterad: 2021-03-09