Fatumo Osman

Associerad forskare vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Socialmedicin/CHAP

E-post:
fatumo.osman[AT-tecken]pubcare.uu.se
Besöksadress:
BMC, Husargatan 3, Uppsala
Postadress:
Box 564
751 22 Uppsala

Kort presentation

Jag är leg. sjuksköterska, folkhälsovetare och har disputerad 2017 vid Karolinska Institutet med avhandlingen, Ladnaan –Evaluation of a culturally tailored parenting support program to Somali-born parents. Mina forskningsintressen rör psykiska hälsa hos flyktingbarn och unga samt föräldrastödsforskning för föräldrar med flykting erfarenhet.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Fatumo Osman
Senast uppdaterad: 2021-03-09