Mattias Öhman

Forskare i nationalekonomi vid Institutet för bostads- och urbanforskning (IBF)

E-post:
mattias.ohman[AT-tecken]ibf.uu.se
Telefon:
018-471 6505
Besöksadress:
Trädgårdsgatan 18
Postadress:
Box 514
751 20 UPPSALA

Gästlärare vid Nationalekonomiska institutionen, Anknutna forskare och lärare

E-post:
Mattias.Ohman[AT-tecken]nek.uu.se
Besöksadress:
Ekonomikum
Kyrkogårdsgatan 10
Postadress:
Box 513
751 20 UPPSALA

Affilierad Forskare vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Hälsovetenskap och e-hälsa

E-post:
mattias.ohman[AT-tecken]kbh.uu.se
Besöksadress:
MTC-huset, Dag Hammarskjölds väg 14B, 1 tr
752 37 Uppsala
Postadress:
Akademiska sjukhuset
751 85 UPPSALA

Kort presentation

Nyckelord: residential segregation miljö boendesegregation health environment hälsa

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Mattias Öhman
Senast uppdaterad: 2021-03-09