Linuz Aggeborn

Forskare vid Statsvetenskapliga institutionen, Forskare och lärare

E-post:
linuz.aggeborn[AT-tecken]statsvet.uu.se
Telefon:
018-471 3337
Besöksadress:
Östra Ågatan 19
753 22 Uppsala
Postadress:
Box 514
751 20 UPPSALA

Gästlärare vid Nationalekonomiska institutionen, Anknutna forskare och lärare

E-post:
Linuz.Aggeborn[AT-tecken]nek.uu.se
Besöksadress:
Ekonomikum
Kyrkogårdsgatan 10
Postadress:
Box 513
751 20 UPPSALA

Forskare i statskunskap vid Institutet för bostads- och urbanforskning (IBF)

E-post:
linuz.aggeborn[AT-tecken]ibf.uu.se
Besöksadress:
Trädgårdsgatan 18
Postadress:
Box 514
751 20 UPPSALA

Kort presentation

Mina forskningsintressen innefattar arbetsmarknadsekonomi, hälsoekonomi och politisk ekonomi. Min forskning är empirisk och kvantitativt inriktad. Jag disputerade 2016 vid Nationalekonomiska institutionen.

Jag delar min tid mellan Statsvetenskapliga institutionen (måndag-onsdag) och Institutet för bostads- och urbanforskning (IBF) (torsdag-fredag). Jag är även affilierad till Uppsala Center for Fiscal Studies och till Uppsala Center for Labor Studies.

Hemsida: www.aggeborn.com

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Linuz Aggeborn
Senast uppdaterad: 2021-03-09