Mona Nirk

Administrativ assistent vid Institutionen för geovetenskaper, Administration och service

E-post:
mona.nirk[AT-tecken]geo.uu.se
Telefon:
018-471 2393
Besöksadress:
Geocentrum, Villavägen 16
752 36 Uppsala
Postadress:
Villavägen 16
752 36 UPPSALA

Kort presentation

Som prefektassistent vid Administration och service, Institutionen för geovetenskaper stöttar jag prefekt med
bl a kalenderbokningar, hantering av prefektmejl, events på institutionen samt är sekreterare vid institutionsstyrelse, ledningsgrupp och arbetsutskott.

Som administrativt stöd hanterar jag rese- och lokalbokningar, beställningar, AKKA-katalogen, SINK-skatt,
timersättningar, SYMPA och W3D3.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Mona Nirk
Senast uppdaterad: 2021-03-09